book a room

Steenbok

Mensen die geboren zijn tussen 22 december en 20 januari vallen onder het zonneteken van de Steenbok. Het zijn meestal personen die zeer nuchter en praktisch van aard zijn, waarbij ze fantasie en dromen vaak als onrealistisch zien.  Het zijn geen moeilijk denkende mensen en ze zijn gelukkig met dat wat ze bereiken of al bereikt hebben. 

Positieve eigenschappen van de Steenbok: praktisch, gecontrolerd, ambitieus, wijsheid en geduldig.