book a room

Residence

Dit pand heeft bestaan uit diverse huisjes. De oudste twee huisjes Het Patersvaatje en Het Vissertje zijn van voor 1543. 

Het Vissertje heeft onderdak geboden aan een schoolmeester, voorlezer van de Oude en Nieuwe Kerk, en een herbergier. In 1735 is de burgermeester woonachtig in het Vissertje. In 1767 is de overdracht aan de Heeren Regenten van de Camer van Charitaten ten bate van het Oude Mannen en Vrouwen Huis. Vanaf 1810 is het in beheer door de Camer van Charitaten ten bate van het Oude Mannen en Vrouwen Huis.

Het Tussen huisje, Tussen het Patersvaatje en het Vissertje stamt tevens van voor 1645. Het huisje huisvest een herbergier, de oud burgermeester van Schiedam en een heuse Jonkvrouwe. In 1826 vind de overdracht plaats aan de heeren regenten van de camer van Charitaten, ten bate van het Oude Mannen en Vrouwen Huis. In 1911/1912 is het huisje samengevoegd met het Patersvaatje en verliest het bij een verbouwing zijn voordeur.