book a room

Gallery

Kantoorpand, in 1908 gebouwd als hoofdgebouw van het Nederlands Hervormd Rusthuis, ontstaan als Oude Mannen- en Vrouwenhuis waarvan een ouder gedeelte aansluitend op het hoofdgebouw langs de Schoolstraat nog aanwezig is en dat als rijksmonument is beschermd.

Het voorgebouw is ontworpen door C.J.L. Kersbergen in een sobere neorenaissancestijl. Het pand is voor de gemeente Delft van algemeen belang vanwege de cultuur- historische en architectuurhistorische waarde. Het is van belang vanwege de oorspronkelijke bestemming van Nederlands Hervormd rusthuis en de herinnering aan het daaraan voorafgaande Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Het is van belang vanwege de relatie met het nog bestaande oudere gedeelte van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Het is van belang als werk in het oeuvre van C.J.L.Kersbergen en als goed voorbeeld van een relatief late toepassing van neo-renaissance vormen.

Een toegevoegde waarde wordt gevormd door de ligging op de hoek van de Phoenixstraat en de Schoolstraat, een entree van de binnenstad. Pand op de hoek van de Phoenixstraat en de Schoolstraat, op rechthoekige plattegrond met twee bouwlagen en een zolder onder een schilddak, aan de voorzijde een dwarskapje achter een Vlaamse gevel. Op de uiteinden van de nok schoorstenen. Voorgevel in schoon metselwerk ter breedte van 7 vensterassen. Accent op de middenas met een omlijsting rond de ingang en het erboven gelegen venster. Ingang met dubbele deur onder een halfrond bovenlicht, omlijsting o.a. met vlakke pilasters en kroonlijst. Voluutvormige 'sluit- steen' in de toog van de ingang. Aan weerszijden van de ingang 6-ruits schuifvensters. Op de verdieping 6-ruits schuifvensters. Het venster in de gevelas is voorzien van een omlijsting en van een bekroning met een gebogen fronton. Boven de ingangstravee een Vlaamse gevel bestaande uit een recht opgaand gedeelte met twee kleine 6-ruits vensters, met daarboven een rijk versierde top. Op een kroonlijst een rechthoekig stuk metselwerk met een klein vierruits venster, aan weerszijden een pilaster en een rijk klauwstuk, af- gedekt met een tweede kroonlijst waarop tussen twee bollen een ingezwenkte topversiering afgedekt met een driehoekig fronton. De gevel aan weerszijden van de Vlaamse gevel wordt beeindigd met een bakgoot op consoles en in het dakvlak een kleine dakkapel. Rechter zijgevel zonder strakke gevelindeling, in schoon metselwerk. Op de begane grond twee zes-ruits schuifvensters. De zijgevel wordt beeindigd met een bakgoot op consoles, uitsluitend op die aan de voorzijde. Kleine dakkapel. Langs de Phoenixstraat een ijzeren stoephek met gietijzeren stoeppalen.